Načítám...

Reklamácie a záruka

Reklamačný poriadok

Záručné podmienky sa riadia platnými právnymi normami a záručnými podmienkami. Záručné podmienky sú k nahliadnutiu na predajni TianDe v Třinci.

Reklamáciu zistenej chyby či poškodenia môžete uplatniť bez zbytočného odkladu elektronickou poštou na adresu tiande.3nec@seznam.cz, písomne poštou či osobne v prevádzke firmy.

Oznámenie o chybách musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho,
 • adresu,
 • telefón,
 • e-mailovú adresu,
 • číslo faktúry,
 • popis vady,
 • opis jej vzniku,
 • dátum zistenia

V prípade, že sa na tovar vyskytne vada, ktorá je podstatným porušením zmluvy má kupujúci podľa zákona právo:

 • na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,
 • na odstránenie vady opravou veci,
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy

Vybraný spôsob napravenie chyby ste povinný oznámiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôžete bez súhlasu změnit.

Je ak vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • na odstránenie vady,
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny

Tovar musí byť dodaný kompletný vrátane dokladu o predaji. Pokiaľ predávajúci odošle odlišný tovar, než aké je uvedené na objednávke kupujúceho, má kupujúci právo na výmenu za správny tovar (náklady na výmenu hradí predávajúci). Výmena je možná iba v prípade, že odoslaný tovar bude nepoužitý a v pôvodnom obale.

Pokiaľ dôjde k omylu pri vypĺňaní objednávky na strane kupujícho, bude tovar vymenený za požadované, ale iba v rovnakej alebo vyššej hodnote (náklady hradí kupujúci). Výmena je možná iba v prípade, že tovar bude nepoužitý av pôvodnom obale.

Neuznanie bude reklamácia tovaru, u ktorého došlo k chybám a poškodeniu následkom nesprávneho a neodborného užívania. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym používaním tovaru a funkčných vlastností rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami. Pri takto vzniknutých vadách na tovar nevzniká nárok na uplatnenie reklamácie. V prípade odosielania tovaru kupujúcim späť predávajúcemu musí kupujúci tovar zabaliť do pôvodného obalu. Ak to nie je možné, zaistí obal náhradný, v tomto prípade nesie zodpovednosť za chyby na tovare vzniknuté pri preprave prípadnú nedostatočnou ochranou tovaru.

Záruka vrátenia peňazí

V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom v zmysle občianskeho zákonníka, a že zmluva nebola uzavretá osobne na prevádzke predávajúceho má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byť poškodený, zásielka musí byť kompletná, tak ako ste ju prevzali, vrátane návodu, originálneho dokladu o kúpe a záručného listu,
 • tovar zasielajte doporučene a poistený, inak neručíme za stratu alebo poškodenie na ceste k nám,
 • tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku, takto zaslaný tovar nebude z našej strany prijaté

Pri splnení všetkých určených podmienok o vrátení tovaru Vám pošleme peniaze za tovar späť prevodom na Váš bankový účet do 30 pracovných dní, pri nesplnení podmienok o vrátení tovaru nebudeme akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar Vám zašleme späť na Vaše náklady. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť Formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Internetový obchod se systémem Shopero